Regulamin korzystania ze strony

WAŻNE: KORZYSTANIE Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.EUROCORI.PL ORAZ EUROCORI.PL (ZWANEGO DALEJ EUROCORI.PL) OZNACZA, ŻE ZAPOZNAŁEŚ SIĘ ORAZ AKCEPTUJESZ PONIŻSZE WARUNKI ORAZ INFORMACJE. PONIŻSZE PRAWA, INFORMACJE ORAZ WARUNKI MOGĄ ULEC ZMIANIE W KAŻDEJ CHWILI.

Wykorzystanie tego serwisu do innych celów niż został on przeznaczony jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody firmy FHU Euro Cori Serwis Piotr Fleszar (zwanej dalej Euro Cori).

1. Dostęp do serwisu

Osoba wysyłająca zapytanie poprzez formularz kontaktowy na eurocori.pl może być poproszona o podanie pewnych danych osobowych. Obowiązkiem i w interesie osoby wysyłjącej zapytanie jest dopilnowanie, aby wszelkie podane dane były pełne oraz prawdziwe.

2. Własność serwisu

Cały materiał oraz zawartość serwisu eurocori.pl jest własnością firmy FHU Euro Cori Serwis Piotr Fleszar, oraz innych firm, które dostarczyły swój materiał w celach marketingowych oraz handlowych. Żaden fragment lub całość tego serwisu, włącznie ze zdjęciami i grafiką nie może być kopiowany lub powielany w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem wydruku lub zapisu potwierdzenia złożonego zamówienia lub cennika usług, wykorzystywanego wyłącznie do celów osobistych i firmowych osoby składającej zgłoszenie, oraz śledzenia statusu zgłoszenia.

3. Linki

Strona eurocori.pl może odwoływać się do innych serwisów internetowych, nie nadzorowanych lub administrowanych przez firmę Euro Cori. Firma Euro Cori nie analizuje zawartości innych serwisów internetowych, oraz nie jest odpowiedzialna za ich zawartość.

4. Ograniczona odpowiedzialność

Firma Euro Cori Serwis, jej kierownictwo, pracownicy, agenci, firmy stowarzyszone oraz dostawcy zawartości serwisu nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, włącznie ze szkodami finansowymi osoby lub firmy korzystającej z tego serwisu internetowego.

5. Inne warunki

Osoba korzystająca z serwisu internetowego eurocori.pl czyni to na własną odpowiedzialność. Zawartość naszego serwisu internetowego podawana jest bez jakiejkolwiek gwarancji poprawności. Treść tego serwisu internetowego może zawierać błędy oraz nie być kompletna.

6. Pliki cookies

Strona internetowa eurocori.pl korzysta z plików cookies, czyli małych plików tekstowych umieszczanych na dysku  lub w pamięci Państwa komputera. Dzięki plikom cookies  nasz serwis internetowy identyfikuje Państwa komputer i pozwala nam między innymi stwierdzić, czy odwiedzali Państwo wcześniej nasz serwis i pozwala na korzystanie  przez nas z serwisu Google Analytics służącego do  generowania statystyk odwiedzin. Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie sesyjne (pozwalające na identyfikację losowego numeru ID użytkownika między innymi po zalogowaniu do naszego serwisu), pliki cookie analityczne (analiza statystyk z Google Analytics pozwala nam na  wyświetlenie stron internetowych naszego serwisu zgodnie z Państwa preferencjami i pomaga ją optymalizować) oraz pliki cookie targetujące (analizujące sposób korzystania z naszego serwisu, na których podstawie nasz system np. proponuje aktualną promocję). Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które umożliwiałyby nam identyfikację konkretnego użytkownika komputera lub konkretnej osoby.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie pozwala  na umieszczanie plików cookies w Państwa komputerze,  jednakże każdy użytkownik może zmienić ustawienia swojej  przeglądarki internetowej tak, żeby blokowała pliki  cookies. Proszę mieć na uwadze, że nieakceptowanie przez  Państwa plików cookies z naszego serwisu internetowego może spowodować ograniczenie funkcjonalności jego działania.

7. Ochrona danych osobowych

W związku z nowymi przepisami ogólnego rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) „RODO” informujemy że Państwa dane przetwarzane przez firmę Euro Cori służą wyłącznie do odpowiedzi na Państwa pytanie wysłane przez formularz kontakotwy, e-mail lub telefon oraz prawidłowemu wystawieniu faktury VAT i wysłaniu przesyłki na podany przez Państwa adres.

Wysyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy na stronie eurocori.pl poproszeni zostaną Państwo na wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres email i telefon kontakowy dla celów realizacji procesu wysłania i odpowiedzi na Państwa pytanie. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania oraz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie procesu wysłania i odpowiedzie na pytanie, pobrania niektórych plików lub korzystania z giełdy ogłoszeń przez serwis eurocori.pl. Zakładając konto w serwisie eurocori.pl poproszeni zostaną Państwo o zgodę na  postanowienia zawarte w tym regulaminie.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz  mogą zażądać ich usunięcie. Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zmodyfikowane jeżeli poinformują nas Państwo o takiej konieczności. W  każdym przypadku Państwa dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób i firm trzecich.

Ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub błędnych  danych osobowych. Państwa dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie przez firmę Euro Cori Serwis do realizacji procesu odpowiedzi na Państwa pytanie wysłane poprzez formularz kontaktowy lub podane w wysłaniej do nas wiadomości email lub telefonicznie, prawidłowemu wystawieniu faktury VAT i wysłaniu przesyłki na podany przez Państwa adres.

8. Reklamacje
Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące funkcjonowania serwisu eurocori.pl należy zgłaszać pisemnie za pośrednictwem poczty lub emailem na adres sklep@eurocori.pl

Administatorem Państwa danych osobowych jest:

FHU Euro Cori Serwis Piotr Fleszar
Zaborze 34L

32-090 Słomniki
email: sklep@eurocori.pl

Ostania zmiana i uaktualnienie: 24.05.2018